Vedtekter Mosjøen Skolekorps

Våre Vedtekter

Våre vedtekter ble vedtatt på årsmøtet 12.02.2023

Vedtektene skal følges av våre medlemmer og foresatte.
Det er viktig å være klar over at musikanten plikter å være medlem i skolekorpset fram til man har levert inn korpsets eiendeler som instrument, noter, uniformer etc. 

Våre musikanter/aspiranter og foresatte er registrert i et sentralt medlemsregister hos Norges Musikkorps Forbund (NMF) med innmeldingsdato, navn, fødselsdato, adresse, epost/telefonnummer. 
Det er obligatorisk å la seg registrere i denne medlemsdatabasen.
Søk
Driftes av Styreportalen AS