Norsk Musikkorps Forbund

Norsk Musikkorps Forbund


NMF jobber for korpsene i Norge og vil legge til rette for at hvert enkelt korps skal styrkes. 

Mosjøen Skolekorps tilhører :

NMF Region Nord-Norge.
Søk
Driftes av Styreportalen AS