Øvinger med Mosjøen Skolekorps

På de ukentlige øvelsene gjelder noen regler for store og små...

  • Møt alltid opp og vær spilleklar til det tidspunkt som er oppsatt i programmet. På øvelser som starter kl 17:00 skal musikanten ha pakket ut instrument, funnet fram stol, satt opp notestativ og klargjort noter før kl 17:00.

  • Det er møteplikt på de faste øvelsene, arrangementer etc. Gi alltid beskjed i god tid til dirigent dersom musikanten ikke kan være med på de planlagte arrangementene våre (se medlemsappen Tutti eller kalender). Bortfall av instrumenter kan gi dårligere opplevelse for de andre musikantene og unødig repetisjoner til de musikantene som er flinke til å møte opp.

  • Vis hensyn til de andre musikantene og fokuser på det dirigenten sier i løpet av øvelsen - og i pausene.
  • Rydd alltid opp etter deg før du forlater øvingslokalet.
Medlemmer må huske å følge med på vår Facebook-gruppe "Intern Mosjøen skolekorps" og "Felles Interngruppe - Vefsn & Mosjøen"

Her blir det ofte gitt viktige beskjeder knyttet til øvelser og i forkant av et arrangement.

På alle korpsøvelsene deltar det alltid en representant fra Styret sammen med en av de foresatte (blir satt opp liste hver sesong).
De voksne sin oppgave blir å ivareta de praktiske gjøremålene som oppstår under øvelsene. Dette kan være kopiering av noter, lage saft osv.

Foresatte som ikke kan møte på oppsatt øvelse pleier som regel å bytte med andre voksne slik at noen møter opp på øvelsen.

Spør oss hvis du lurer på noe:

Øvingstider - Torsdager

Aspirantkorpset: 16:30-17:15
Dirigent - Cathrine Holmesland Wika (Tlf: 954 95 609)

Her øver de medlemmene i korpset med kortest fartstid mens de tar sin grunnopplæring i en av kulturskolene.

Aspirantkorpset ble opprettet for å la de yngre ha en sosial arena bestående av mye lek og moro under opplæringsperioden. 

Hovedkorpset: 17:30 - 19:00
Dirigent - Jøran Hatten (Tlf: 904 77 922)

Her øver alle medlemmene når de er ferdige med sin opplæringstid.
Dette er den største delen av korpset.
Hovedkorpset er hovedgruppen som står for det meste av våre konserter og aktive virksomhet.

Juniorkorpset: 17:30-18:15
Dirigent - Cathrine Holmesland Wika (Tlf: 954 95 609)

Her øver medlemmene på slutten av sin grunnleggende opplæringstid. De har spilt i rundt 1 år og tar jevnlige timer i en av kulturskolene i kommunen.

Juniorkorpset ble opprettet for å la medlemmene få en god og gradvis overgang inn i hovedkorpset.

Ungdomskorpset: 19:00-20:00
Dirigent - Jøran Hatten (Tlf: 904 77 922)

Her øver de eldste og mest erfarne medlemmene av korpset.
Medlemmene i Ungdomskorpset går på Ungdomsskolen og VGS.

Ungdomskorpset ble opprettet for å beholde de eldste musikantene lengst mulig i korpset ved å gi musikalske mer krevende utfordringer.
Ungdomskorpset har også egne sosiale aktiviteter samt konserter og oppsetninger.
Musikantene her er også medlemmer av Hovedkorpset.

Korpsøvelsene

På de ukentlige øvelsene gjelder noen regler for store og små....

  • Møt alltid opp og vær spilleklar til det tidspunkt som er oppsatt i programmet. På øvelser som starter kl 18:00 skal musikanten ha pakket ut instrument, funnet fram stol, satt opp notestativ og klargjort noter før kl 18:00.
  • Det er møteplikt på de faste øvelsene, arrangementer etc. Gi alltid beskjed i god tid til dirigent dersom musikanten ikke kan være med på de planlagte arrangementene våre (se medlemsappen Tutti eller kalender). Bortfall av instrumenter kan gi dårligere opplevelse for de andre musikantene og unødig repetisjoner til de musikantene som er flinke til å møte opp.
  • Vis hensyn til de andre musikantene og fokuser på det dirigenten sier i løpet av øvelsen - og i pausene.
  • Rydd alltid opp etter deg før du forlater øvingslokalet.
Medlemmer må huske å følge med på vår Facebook-gruppe "Intern Mosjøen skolekorps"  
Her blir det ofte gitt viktige beskjeder knyttet til øvelser og i forkant av et arrangement.

På alle korpsøvelsene deltar det alltid en representant fra Styret sammen med en av de foresatte (blir satt opp liste hver sesong). 
De voksne sin oppgave blir å ivareta de praktiske gjøremålene som oppstår under øvelsene. Dette kan være kopiering av noter, lage saft osv. 

Foresatte som ikke kan møte på oppsatt øvelse pleier som regel å bytte med andre voksne slik at noen møter opp på øvelsen.


Øvelsene våre foregår på Torsdager 

Her øver de medlemmene i korpset med kortest fartstid mens de tar sin grunnopplæring i en av kulturskolene.
Aspirantkorpset ble opprettet for å la de yngre ha en sosial arena bestående av mye lek og moro under opplæringsperioden. 

Her øver medlemmene på slutten av sin grunnleggende opplæringstid. De har spilt i rundt 1 år og tar jevnlige timer i en av kulturskolene i kommunen. 
Juniorkorpset ble opprettet for å la medlemmene få en god og gradvis overgang inn i hovedkorpset.

Her øver alle medlemmene når de er ferdige med sin opplæringstid. 
Dette er den største delen av korpset. 
Hovedkorpset er hovedgruppen som står for det meste av våre konserter og aktive virksomhet.

Her øver de eldste og mest erfarne medlemmene av korpset. 
Medlemmene i Ungdomskorpset går på Ungdomsskolen og VGS.  
Ungdomskorpset ble opprettet for å beholde de eldste musikantene lengst mulig i korpset ved å gi musikalske mer krevende utfordringer. 
Ungdomskorpset har også egne sosiale aktiviteter samt konserter og oppsetninger. 
Musikantene her er også medlemmer av Hovedkorpset.
Søk
Driftes av Styreportalen AS