Kontingenter - 2024

Kontigenter Aspirantkorps og Juniorkorps

 • Aspirantkorpset          kr  1000.-   pr halvår
 • Juniorkorpset                 kr  1500.-   pr halvår

Kontigenter Hovedkorps og Ungdomskorps

 • Hovedkorpset                kr  1500.-   pr halvår
 • Ungdomskorpset       kr  0.-             pr halvår (inkludert i hovedkorps-kontigent)

Søskenmoderasjon, Musikklinjeelever og Instrumentleie

 • Medlemmer med søskenmoderasjon                       kr 800.-  pr halvår
 • Medlemmer som går på MVS Musikklinja            kr 800.-  pr halvår
 • Leie av instrument                                                                           kr 500.-  pr halvår

Annen info

 • Inkludert i prisen er rens av uniform og fri kontingent i Vefsn kulturskole (kr 1500.- pr halvår) eller et tilskudd/refusjon på andel av kontingent til Moto musikkskole (inntil kr 1500.- pr halvår i forhold til innbetalt medlemskontingent) da denne betales direkte av foresatte til MOTO.

  Kontingenten gjelder for periodene:
 • 1. januar - 30. juni  
 • 1. juli - 31. desember

 • Det gis ingen refusjon dersom et medlem slutter i løpet av perioden. Elever som slutter - eller som ikke har betalt kontingent - må betale full kontingent til kulturskolen.
 • Leie av instrument forutsetter at man har permisjon fra skolekorpset, og at musikanten planlegger å begynne i korpset igjen etter endt permisjon. Det forutsettes også at korpset har ledige instrumenter.

Ved eventuelle spørsmål ta gjerne kontakt med:
Styreleder Tor-Åge Holand - Telefon: 941 36 100

Kontingenter

Kontingenter 2023

 • Aspirantkorps                                                                                                                       kr  1000.- pr halvår
 • Juniorkorps                                                                                                                              kr  1500.-  pr halvår
 • Hovedkorps- og Ungdomskorps                                                                    kr  1500.-   pr halvår
 • Medlemmer med søskenmoderasjon                                                      kr    800.-   pr halvår
 • Medlemmer som går på MVS Musikklinja                                           kr    800.-    pr halvår
 • Leie av instrument                                                                                                          kr    500.-    pr halvår

Inkludert i prisen er rens av uniform og fri kontingent i Vefsn kulturskole (kr 1500.- pr halvår) eller et tilskudd/refusjon på andel av kontingent til Moto musikkskole (inntil kr 1500.- pr halvår i forhold til innbetalt medlemskontingent) da denne betales direkte av foresatte til MOTO.

Kontingenten gjelder for periodene 1. januar - 30. juni og 1. juli - 31. desember. 
Det gis ingen refusjon dersom et medlem slutter i løpet av perioden. 
Elever som slutter - eller som ikke har betalt kontingent - må betale full kontingent til kulturskolen.

Leie av instrument forutsetter at man har permisjon fra skolekorpset, og at musikanten planlegger å begynne i korpset igjen etter endt permisjon.  Det forutsettes også at korpset har ledige instrumenter.

Ved eventuelle spørsmål ta gjerne kontakt med:
Styreleder Tor-Åge Holand - Telefon: 
941  36  100
Søk
Driftes av Styreportalen AS